Din

Peygamberin uyarıldığı ayet. No: 1

0
Lütfen giriş yap veya kayıt ol bunu yapmak için.

Ayet


 • عَبَسَ وَتَوَلّٰىۙ 
  ﴿١﴾
 • اَنْ جَٓاءَهُ الْاَعْمٰىؕ 
  ﴿٢﴾
 • وَمَا يُدْرٖيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّٰىۙ 
  ﴿٣﴾
 • اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّ كْرٰىؕ 
  ﴿٤﴾
 • اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰىۙ 
  ﴿٥﴾
 • فَاَنْتَ لَهُ تَصَدّٰىؕ 
  ﴿٦﴾
 • وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰىؕ 
  ﴿٧﴾
 • وَاَمَّا مَنْ جَٓاءَكَ يَسْعٰىۙ 
  ﴿٨﴾
 • وَهُوَ يَخْشٰىۙ 
  ﴿٩﴾
 • فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰىۚ 
  ﴿١٠﴾

Meal (Kur’an Yolu)


﴾1﴿

 Yüzünü ekşitip başını çevirdi.


﴾2﴿

 Görme engelli o kişi geldi diye.


﴾3﴿

 Ama (ey Peygamber!) Sen nereden bileceksin, belki o kendini arındıracaktı.


﴾4﴿

 Yahut o bir öğüt alacak, bu öğüt kendisine fayda verecekti.


﴾5-6﴿

 Sen ise kendini her bakımdan ihtiyaçsız görenle ilgileniyorsun.


﴾7﴿

 Onun arınmamasından sen sorumlu tutulmayacaksın ki!


﴾8-10﴿

 Gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana geleni umursamıyorsun!


Tefsir (Kur’an Yolu)


Hz. Peygamber putperest önderlerin ikna edilmesi halinde onları izleyen halkın İslâm’ı daha kolay benimseyecekleri düşüncesiyle onlarla da meşgul oluyordu. Böyle biriyle yaptığı görüşmenin ortasında yanlarına gelen görme engelli sahâbî Abdullah İbn Ümmü Mektûm’un kendisine yönelttiği sorudan rahatsız olarak yüzünü ekşitmiş, ona cevap vermemişti. Bunun üzerine Allah Teâlâ, resulünü âyetlerdeki sitemli ifadelerle uyardı. Bundan etkilenen Hz. Peygamber’in, daha sonra zaman zaman Abdullah’ı gördüğünde, “Kendisinden dolayı rabbimin beni azarladığı şahsa merhaba!” diyerek ona iltifatta bulunduğu rivayet edilir (Hattâbî, Me‘âlimü’s-Sünen, III, 3; Sa‘lebî, el-Keşf ve’l-Beyân, X, 131; Begavî, Tefsîru’l-Beğavî, V, 210). Bu vb. bazı iltifatlarının yanında, sefere çıktığında iki defa yerine Medine’de kalanlara namaz kıldırmak üzere Abdullah’ı görevlendirdiği de rivayet edilmiştir (Zemahşerî, IV, 217).

Birkaç âyette Hz. Peygamber’in “zelle” denilen bazı hataları hatırlatılmış ve düzeltilmiştir (meselâ buna yakın bir uyarı örneği için bk. Tevbe 9/43). Ancak bunlar içinde nisbeten sert bir üslûp taşıyan tek öğüt ve uyarı konumuz olan âyetlerdedir. Bu âyetler, vahyin objektifliğini ve peygamberin insanlığa kendi istek ve düşüncelerini değil, ilâhî vahyi tebliğ ettiğini, ayrıca onun bir ilâh gibi yanılgısız sayılmaması gerektiğini göstermesi bakımından son derece anlamlıdır. Bunun kadar önemli bir husus da Resûlullah’ın, kendi tutumunu eleştiren bu âyetleri, en ufak bir kaygı ve komplekse kapılmadan halka okuması, duyurmasıdır. Bu da onun dâvetindeki samimiyetini, hakikat sevgisini ve üstün ahlâkını gösterir.

“Kendini her bakımdan ihtiyaçsız gören” diye çevirdiğimiz 5. âyet Mekke’nin ileri gelen zenginlerinin ve kabile reislerinin hâkim karakterini ifade eder. Bunlar mal ve adamlarının çokluğu sebebiyle büyüklük taslayarak inkârcılıkta devam ediyor, Allah ve peygamberinin kendilerine doğru yolu göstermelerine ihtiyaçlarının olmadığını söylüyor veya böyle bir tutum sergiliyorlardı. Allah korkusu ile huzuruna gelen görme engelli kişi ise Kur’an’ın nuruyla aydınlanarak cehaletten kurtulmak ve günahlardan arınmak istiyordu.

 


Kaynak : Kur’an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 555

Günün anime önerisi: Dark Gathering
13.09.2023 Günlük Bülten...

Reactions

0
0
0
0
0
0
Zaten bu yazı için tepki gösterdi.

Tepkiler

Henüz beğenen olmadı.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir